Thứ Hai, 24 tháng 8, 2015

Container 20 Feet Chứa Máy Cán Thép

  • Container 20 Feet Chứa Máy Cán Thép
- Lắp đặt 1 bộ cửa cuốn.
- Gia cường sàn bằng thép U140.
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét