Thứ Hai, 29 tháng 1, 2018

CONTAINER KHO 20 FEET 2 CỬA, SƠN MỚI, VẼ LOGO

CONTAINER KHO 20 FEET 2 CỬA, SƠN MỚI, VẼ LOGO
Kín nước, không thủng. Cửa đóng mở dễ dàng.
Kiên cố vững chãi. Chịu được mọi thời tiết.
Lắp đặt thêm 01 bộ cửa.
Sơn lại bên trong và bên ngoài container.
Vẽ logo 2 mặt container.