Thứ Hai, 24 tháng 8, 2015

Container Open Side

CONTAINER OPEN-SIDE 20 FEET
Kích Thước Ngoài: (D 6,058mm x R 2,438mm x C 2,591mm)
Chất Lượng: 75% - 100%
TÌNH TRẠNG CHUNG CONTAINER
Kín nước, không thủng.Cửa đóng mở dễ dàng.
Kiên cố vững chãi. Chịu được mọi thời tiết.

Container 40 Feet Mở Cửa Hông & Mở Nóc:
 

Container 40 Feet Mở Cửa Hông:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét